För social förändring

Stiftelsen vill främja Community centers och stödja civilsamhällets deltagande och engagemang för social och demokratisk utveckling i Göteborg.

Stiftelsen söker aktivt donationer för att stödja projekt som förbättrar vardagslivet i stigmatiserade bostadsområden.

Upprop

Stiftelsen Hoppets Allians har idag den 2018-09-21 sitt första Upprop som ämnar att samla in donationer till bygget av föreningslokalen ”Vardagsrummet vid Svarte Mosse”.

Någonstans att hänga och umgås istället för på gatan. Här skall finnas kafé och bio, man kan få läxhjälp, gå i studiecirkel eller bara spela dataspel. Här finns utrymme för möten och fester. Och så finns Rosa rummet, en egen lokal bara för områdets tjejer.

/Aliyare Gaani Abdi, stiftare

Stiftelsen ger stöd till Neutrala Ungdomsföreningen

i norra Biskopsgården vars verksamhet

Ger barn och ungdom hopp och framtidstro

Motverkar trångboddhetens negativa konsekvenser

Förebygger och bryter kriminalitet

Stärker lokalsamhällets engagemang och självorganisering

Stiftelsen vill också skapa allianser med omvärlden som får en chans att bidra till en positiv förändring i ett av Göteborgs och Sveriges mest stigmatiserade bostadsområden

Intresseanmälan

Meddela oss om du vill ge bidrag/donera till stiftelsens projekt

Stiftelsens styrelse

Bengt Jildmalm, stiftelsens ordförande, operativ styrelseordförande Framtidsfastigheter, f d VD Primär fastighetsförvaltning

Ove Sernhede, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Clas Dreijer, arkitekt, privatpraktiserande och verksam i ABAKO arkitektkontor AB

Aliyare Gaani Abdi, stiftelsens grundare, projektledare, f d huschef Gårdstensbostäder.

Stina Fransson, f d VD Gårdstensbostäder

Abdiaziz Abdikadir, verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen Västra Sverige.

Kontakt

Stina Fransson